SHPIME PËR NGROHJE GJEOTERMALE

Bëjmë shpime për ngohje gjeotermale, që do të thotë shtëpiën tuaj t’a bëni me ngrohje dhe ftohje pa përdorur sistemet me rrymë, dru apo qymyr. Pra, thjeshtë vetëm me shpime.

Shpimet bëhen Ø100 deri në Ø160mm.

Investoni njeherë dhe kurseni përherë me Sistemet e ngrohjes Gjeotermale.