HAPJA E PUSEVE

Bëjmë hapjen e puseve (BUNAREVE) në të gjitha llojet e tokës edhe në guri.

Me gypa të plastikës në këto dimensione Ø100mm deri ne Ø350mm. Gypat që përdorim në jonë me Fileta dhe janë adekuat për BUNARE. Ne bëjmë shpuarje deri 350 metra thellësi.

Me gypa të betonit në këto dimensione Ø1000mm dhe me gypa Ø800mm. Ne bëjmë hapjen deri 37 metra thellësi.