SHPIMI I PILOTEVE

Bëjmë shpimin e piloteve për muret mbrojtëse kundër shembjes në terrene të pjerrëta, si dhe shpimin e piloteve për objekte ndërtimore.

Shpimi i piloteve bëhet prej: Ø400mm deri në Ø1000mm.

Ne bëjme hapjen deri në 37metra thellësi.